Studia Podyplomowe – rekrutacja na rok akademicki 2016/17 trwa!

  Skończyłeś wymarzony kierunek studiów, jednak okazało się, że rzeczywistość na rynku pracy wygląda trochę inaczej niż tego oczekiwałeś i musisz się przekwalifikować? Dodatkowe umiejętności są Ci potrzebne do awansu zawodowego? A może po prostu masz wewnętrzną...
Czytaj więcej

SP-136 Administracja publiczna

SP-136 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Cel i program studiów Celem studiów w ramach programu Administracja publiczna jest przygotowanie nowoczesnej, profesjonalnej i wszechstronnie wykształconej kadry na potrzeby administracji publicznej. Studia te pozwalają nabyć: wiedzę o...
Czytaj więcej

SP-122 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

SP-122 PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH CEL STUDIÓW Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które pozwolą usprawnić działalność organizacyjną oraz przyczynią...
Czytaj więcej

SP-133 Obsługa prawna firm

SP-133 OBSŁUGA PRAWNA FIRM Zadania i cele studiów adania i cele studiów- adresaci, to przede wszystkim absolwenci studiów prawniczych, administracyjnych i ekonomicznych, jednak często zdarzają się także i ci, którzy z racji zajmowanych stanowisk w działach obsługi...
Czytaj więcej

SP-101 Kryminalistyka

SP-101 KRYMINALISTYKA Promocja Opłata rekrutacyjna O zł Czesne 10 % zniżki CEL STUDIÓW Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką kryminalistyczną, czyli zespołem metod i środków, które pozwalają na optymalne wykrywanie sprawców przestępstw oraz na...
Czytaj więcej

SP-111 Kontrola i audyt wewnętrzny w administracji publicznej i gospodarce

SP-111 KONTROLA I AUDYT WEWNĘTRZNY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I GOSPODARCE CEL STUDIÓW Przedmiotowym celem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych jest przede wszystkim: przekazanie wzorców i nowoczesnej wiedzy z zakresu sprawowania nadzoru kierowniczego oraz...
Czytaj więcej

SP-121 Kadry i płace w praktyce

SP-121 KADRY I PŁACE W PRAKTYCE Cel i program studiów Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, dokumentacji...
Czytaj więcej

SP-100 Ekspertyza dokumentów

Sp 100 Ekspertyza Dokumentow OPIS KIERUNKU Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z dziedziną badań autentyczności współczesnej dokumentacji prawnej i finansowo-księgowej, typowej dla towarzystw ubezpieczeniowych, banków itp. UCZESTNICY Studia przeznaczone są dla...
Czytaj więcej

SP-128 Administracja elektroniczna

SP-128 ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA Cel i program studiów Celem kształcenia  w administracji elektronicznej (e-administracji) jest poszerzenie wiedzy zawodowej o zagadnienia dotyczące aspektów funkcjonowania administracji i realizacji jej zadań przy wykorzystaniu...
Czytaj więcej