Zaznacz stronę

ZARZĄDZANIE

Rolnictwo

SP-125  Rolnictwo Studia skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnicze. „Rolnictwo” – 2 semestralne studia podyplomowe: są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnicze. Ukończenie studiów...

SP-106 Zarządzanie zasobami ludzkimi

SP-106 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w zakresie Human Resources (HR),która będzie z pasją i zaangażowaniem realizowała zadania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, poprzez:...

SP-110 Zarządzanie w ochronie zdrowia

SP-110 ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania publicznymi i prywatnymi podmiotami opieki zdrowotnej w warunkach reformy ochrony zdrowia. Celem studiów jest zapoznanie...

SP-129 Zarządzanie oświatą

SP-129 ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Celem studiów jest wyposażenie w umiejętności aktywnego, samodzielnego i twórczego zarządzania placówką oświatowo-wychowawczą oraz przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu prawnych podstaw funkcjonowania placówki oświatowej. Absolwent...

SP-108 Zarządzanie nieruchomościami

SP-108 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi. Program studiów obejmuje w pełni wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie...

SP-131 Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy

SP-131 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENA PRACY Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Słuchacze studiów zapoznają się z możliwościami starania się o środki unijne przeznaczone na poprawę warunków pracy. Otrzymane...

Web Analytics