Zaznacz stronę

WYBIERZ STUDIA PODYPLOMOWE Z OBSZARU, KTÓRY CIĘ INTERESUJE

PRAWNO - ADMINISTRACYJNE

SP-136 Administracja publiczna

SP-136 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Celem studiów w ramach programu Administracja publiczna jest przygotowanie nowoczesnej, profesjonalnej i wszechstronnie wykształconej kadry na potrzeby administracji publicznej. Studia te pozwalają nabyć: wiedzę o rodzajach struktur...

SP-122 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

SP-122 PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które pozwolą usprawnić działalność organizacyjną oraz przyczynią się do...

SP-133 Obsługa prawna firm

SP-133 OBSŁUGA PRAWNA FIRM adania i cele studiów- adresaci, to przede wszystkim absolwenci studiów prawniczych, administracyjnych i ekonomicznych, jednak często zdarzają się także i ci, którzy z racji zajmowanych stanowisk w działach obsługi prawnej potrzebują...

SP-101 Kryminalistyka

SP-101 KRYMINALISTYKA Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką kryminalistyczną, czyli zespołem metod i środków, które pozwalają na optymalne wykrywanie sprawców przestępstw oraz na jednoznaczne udowadnianie winy. Podniesienie kwalifikacji pozwoli...

SP-121 Kadry i płace w praktyce

SP-121 KADRY I PŁACE W PRAKTYCE Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz ZUS. Program...

SP-100 Ekspertyza dokumentów

Sp 100 Ekspertyza Dokumentow Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z dziedziną badań autentyczności współczesnej dokumentacji prawnej i finansowo-księgowej, typowej dla towarzystw ubezpieczeniowych, banków itp. Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem...

SP-128 Administracja elektroniczna

SP-128 ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA Celem kształcenia  w administracji elektronicznej (e-administracji) jest poszerzenie wiedzy zawodowej o zagadnienia dotyczące aspektów funkcjonowania administracji i realizacji jej zadań przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych,...

EKONOMICZNO - FINANSOWE

SP-122 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

SP-122 PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które pozwolą usprawnić działalność organizacyjną oraz przyczynią się do...

SP-127 Zamówienia publiczne

SP-127 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Celem studiów jest przekazanie słuchaczom szerokiej wiedzy związanej ze stosowaniem w praktyce przepisów składających się na system zamówień publicznych zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Pozwoli to na swobodne poruszanie się w...

SP-121 Kadry i płace w praktyce

SP-121 KADRY I PŁACE W PRAKTYCE Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz ZUS. Program...

EDUKACJA

Rolnictwo

SP-125  Rolnictwo Studia skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnicze. „Rolnictwo” – 2 semestralne studia podyplomowe: są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnicze. Ukończenie studiów...

MP-06 Nauczyciel pedagog + specjalność

MP-06 NAUCZYCIEL PEDAGOG + SPECJALNOŚĆ 1)      Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 2)      Tyflopedagogika 3)      Surdopedagogika 4)      Pedagogika lecznicza 5)      Resocjalizacja i socjoterapia   Sygnatura przedmiotu Komponenty...

MP-07 Nauczyciel – Pedagog specjalności ( 5 specjalności)

MP-07 NAUCZYCIEL – PEDAGOG SPECJALNOŚCI ( 5 SPECJALNOŚCI) 1)      Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 2)      Tyflopedagogika 3)      Surdopedagogika 4)      Pedagogika lecznicza 5)      Resocjalizacja i socjoterapia   Sygnatura...

SP-116 Nauczyciel przedsiębiorczości

SP-116 Nauczyciel przedsiębiorczości Celem studiów w zakresie „Nauczyciel przedsiębiorczości” jest kształcenie profesjonalnej kadry w zakresie nauczania przedmiotu ”Przedsiębiorczość”, który ma ułatwić przygotowanie młodzieży do skutecznego kreowania bądź poszukiwania...

SP-129 Zarządzanie oświatą

SP-129 ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Celem studiów jest wyposażenie w umiejętności aktywnego, samodzielnego i twórczego zarządzania placówką oświatowo-wychowawczą oraz przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu prawnych podstaw funkcjonowania placówki oświatowej. Absolwent...

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne Celem studiów jest wypromowanie zrozumienia edukacji zintegrowanej, której podstawowym zadaniem jest stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Program studiów umożliwia...

ZDROWIE, PIELĘGNIARSTWO

Pielęgniarka geriatyczna

PIELĘGNIARKA GERIATYCZNA Jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju...

SP-135 Zdrowie publiczne

SP-135 ZDROWIE PUBLICZNE Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami i problemami teoretycznymi oraz praktycznymi z zakresu zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem: umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk w...

SP-134 Dietetyka i leczenie kliniczne

SP-134 DIETETYKA I LECZENIE KLINICZNE Przekazanie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego w różnych okresach rozwojowych i żywienia człowieka chorego oraz podstawowej wiedzy medycznej. W programie kształcenia znajdują się takie przedmioty jak: anatomia i...

SP-110 Zarządzanie w ochronie zdrowia

SP-110 ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania publicznymi i prywatnymi podmiotami opieki zdrowotnej w warunkach reformy ochrony zdrowia. Celem studiów jest zapoznanie...