Zaznacz stronę

WYBIERZ STUDIA PODYPLOMOWE Z OBSZARU, KTÓRY CIĘ INTERESUJE

EDUKACJA

Rolnictwo

SP-125  Rolnictwo Studia skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnicze. „Rolnictwo” – 2 semestralne studia podyplomowe: są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnicze. Ukończenie studiów...

MP-06 Nauczyciel pedagog + specjalność

MP-06 NAUCZYCIEL PEDAGOG + SPECJALNOŚĆ 1)      Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 2)      Tyflopedagogika 3)      Surdopedagogika 4)      Pedagogika lecznicza 5)      Resocjalizacja i socjoterapia   Sygnatura przedmiotu Komponenty...

MP-07 Nauczyciel – Pedagog specjalności ( 5 specjalności)

MP-07 NAUCZYCIEL – PEDAGOG SPECJALNOŚCI ( 5 SPECJALNOŚCI) 1)      Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 2)      Tyflopedagogika 3)      Surdopedagogika 4)      Pedagogika lecznicza 5)      Resocjalizacja i socjoterapia   Sygnatura...

SP-116 Nauczyciel przedsiębiorczości

SP-116 Nauczyciel przedsiębiorczości Celem studiów w zakresie „Nauczyciel przedsiębiorczości” jest kształcenie profesjonalnej kadry w zakresie nauczania przedmiotu ”Przedsiębiorczość”, który ma ułatwić przygotowanie młodzieży do skutecznego kreowania bądź poszukiwania...

SP-129 Zarządzanie oświatą

SP-129 ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Celem studiów jest wyposażenie w umiejętności aktywnego, samodzielnego i twórczego zarządzania placówką oświatowo-wychowawczą oraz przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu prawnych podstaw funkcjonowania placówki oświatowej. Absolwent...

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne Celem studiów jest wypromowanie zrozumienia edukacji zintegrowanej, której podstawowym zadaniem jest stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Program studiów umożliwia...