Zaznacz stronę

WYBIERZ STUDIA PODYPLOMOWE Z OBSZARU, KTÓRY CIĘ INTERESUJE

ZDROWIE, PIELĘGNIARSTWO

Pielęgniarka geriatyczna

PIELĘGNIARKA GERIATYCZNA Jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju...

SP-135 Zdrowie publiczne

SP-135 ZDROWIE PUBLICZNE Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami i problemami teoretycznymi oraz praktycznymi z zakresu zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem: umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk w...

SP-134 Dietetyka i leczenie kliniczne

SP-134 DIETETYKA I LECZENIE KLINICZNE Przekazanie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego w różnych okresach rozwojowych i żywienia człowieka chorego oraz podstawowej wiedzy medycznej. W programie kształcenia znajdują się takie przedmioty jak: anatomia i...

SP-110 Zarządzanie w ochronie zdrowia

SP-110 ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania publicznymi i prywatnymi podmiotami opieki zdrowotnej w warunkach reformy ochrony zdrowia. Celem studiów jest zapoznanie...